Ekto
Masinate rent   Elektrimootorite remont   Rasketehnika remont   Keevitustööd   Hinnakiri   Tellimine   Ettevõttest   Kontakt

 

Kasutatud masinate müük

 
Ehitusmasinate rent

Masinate rentimiseks palume täita tellimusvorm siit või helistada OÜ EKTO PÄRNU logistikule tel 447 5015.

Masinate tellimine käib nii:
- Tellimuse saab esitada internetis või telefoni teel, märgitakse soovitav masin ja selgitatakse masinatega tehtav töö. Internetis tehtud tellimustele vastatakse hiljemalt poole tööpäeva jooksul (lisaks pistelisele laekunud tellimuste läbivaatamisele toimub regulaarne taotluste läbivaatamine kell 9 ja 14).
- Telefoni teel täpsustatakse tingimused (tööle võimalikult hästi vastava masina soovitamine OÜ EKTO PÄRNU poolt), masina saamise võimalikkuse ja aja täpsustamine.
- Masinate väljasaatmine.
- Masina juht esitab tellijale objektile jõudes tellimuskirja allkirjastamiseks.

Renditingimused:
- Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmasina koos juhiga, kes vastutab töötamisel masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
- Rentnik (tellija) vastutab kaevetööde ja tõstetööde eeskirjade täitmise eest.
- Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, sh riiklike ning teostatavate tööde asukoha järgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõuete täitmise eest.
- Rentnikul ei ole õigust sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
- Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
- Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
- Minimaalne rendiaeg on 0,5 tundi.
- Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
- Tellija kohustub tagama tellitud mehhanismile objektil turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise. Masinad, mis jäävad ööseks, nädalavahetuseks või riiklikeks pühadeks tellitud objektile tuleb Tellija poolt garanteerida valvega. Vastasel juhul lisandub tellimuse maksumusele transporditasu.
- Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vmt kohta peavad olema kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad.